iphone app
Download Minkner App "Real Estate Mallorca"
  • 1500 properties to choose from
  • Exclusive object photography
  • Easy sightseeing request

"Fastighetsrådgivning Spanien" – allt om rättsfrågor och skatter

Det finns inte mycket att läsa om spansk fastighetslagstiftning på tyska. Det som finns är ofta föråldrat. Annat är teoretiskt och har dålig anknytning till levande livet. Många skribenter inriktar sig bara på problem - för lösningarna hänvisar de till sin egen hotline med advokater, är alltså mest inriktade på att värva uppdrag.

Den mest omfattande framställningen om spansk fastighetsrätt på tyska är den av

Lutz Minkner
"Fastighetsrådgivning Spanien" – allt om rättsfrågor och skatter
3:e reviderade upplagan 2011
En bilaga med lagändringar fram till 01.01.2015 följer med broschyren.
A new and revised edition ( edition 4) will be available in 2017.

ISBN: 978-3-86805-832-1
446 sidor inbunden ca. 14,8 x 21cm 691g, Pris: 59,95 €

Bokens författare
Innehållsförteckning
Ur texten:

Enligt en empirisk undersökning drömmer 71% av tyskarna om en sommarvilla eller annan semesterbostad i Spanien. Minst 300.000 tyskar har redan förverkligat denna dröm. För att drömmen inte skall bli en mardröm måste den intresserade köparen göra sig förtrogen med rättsliga och skattetekniska ärenden i spansk fastighetslagstiftning.

Hur finner jag rätt konsult? Vilka är skillnaderna mellan tysk och spansk fastighetslagstiftning? Hur fungerar det spanska fatstighetsregistret? Vilka kostnader och skattepålagor uppstår vid köp och innehav av fastighet? Vilka meningsfyllda prejudikatsfall har förekommit? Dessutom behandlas speciella ämnen såsom råd för investerare, köp av byggnadsmaterial, kollekivboende, spansk hyreslagstiftning, timesharing och spansk domstolsrutin med förklaring av lagar, aktuella rättsfall och ärenden mot Spanien inför Europadomstolen inkl. många exempel och avtalsmodeller.

Med sin komplexa, sakkunniga redogörelse, grundad på några tusen konsultsamtal rörande fastighetsförvärv i Spanien, vänder sig författaren till både dem som redan äger fastigheter i Spanien och dem som fortfarande söker sin drömfastighet. Även advokater och skattekonsulter i tyskspråkiga länder som inte har satt sig in i spansk rättsskipning utnyttjar denna bok för att arbeta in sig i dessa ämnen och kunna meddela värdefulla upplysningar. Den 3:e upplagan - aktualiserad och kompletterad - beaktar lagar och rättsskipning fram till 31.12.2010, vilket gör "Fastighetsrådgivare SPANIEN - Allt om rättsfrågor och skatter" till det viktigaste tyska standardarbetet inom detta ämnesområde. Tillägget tar hänsyn till lagstiftningen fram till 01.01.2015.

Lutz Minkners - "Fastighetsrådgivaren SPANIEN" kan erhållas i bokhandeln eller beställas online:

Kontakt