iphone app
Download Minkner App "Real Estate Mallorca"
 • 1500 properties to choose from
 • Exclusive object photography
 • Easy sightseeing request

Why is Minkner & Partner the right estate agent for you?

Hunderte von Maklern bieten auf Mallorca ihre Dienste dem internationalen Publikum an. Ausbildung und Marktkenntnis entsprechen leider meist nicht den international geforderten Mindeststandards. Das erklärt auch, warum viele junge Maklerunternehmen genauso schnell vom Markt verschwinden wie sie entstanden sind. Wenn Sie Immobilien auf Mallorca kaufen oder mieten wollen, lesen sie bitte hier, warum Minkner & Partner für Sie der erste Ansprechpartner auf Mallorca sein sollte.

Det finns flera orsaker till att Minkner & Partner nu har varit ledande inom Mallorcas fastighetsmarknad i nästan 20 år.

 1. Minkner & Partner är ett ägarestyrt föetag.

  Till skillnad från fastighetsfirmor som arbetar under koncession, s.k. franchise, leds verksamheten hos Minkner & Partner av innehavarna Edith och Lutz Minkner. Med hjälp av erfarna medarbetare i företagsledningen deltar de i varje upprättat avtal, och om problem uppstår tar de hand om dem och finner lösningar.

 2. Minkner & Partner är den erkänt främsta kompetensen på Mallorcas fastighetsmarknad.

  Kompetens kan man inte köpa. Den är resultatet av utbildning, studier, mångårig yrkeserfarenhet och detaljerad marknadskännedom. Edit Minkner har handelsutbildning och ansvarar för värderingen av fastigheter. Lutz Minkner är väl förtrogen med spansk och internationell fastighetsrätt tack vare fyrtio års verksamhet som advokat. docent, fackboksförfattare och företagare. Han förenar teori och praktik. Och till sist har de 40 medarbetarna, några sedan många år hos Minkner & Partner, utvecklat enastående marknadskännedom och blir ständigt vidareutbildade inom företaget.

 3. Minkner & Partner har ett rikt sortiment av fastigheter.

  Tack vare företagets ställning och goda anseende på marknaden är Minkner & Partner alltid en av de första adresserna som besöks av säljsugna fastighetsägare. Det betyder att Minkner & Partner har ett omfångsrikt sortiment fastigheter inom områden där företaget är verksamt. Eftersom Minkner & Partner därigenom kan leverera (nästan) allt som finns på marknaden slipper man koppla in flera olika mäklare, vilket ju alltid är tidskrävande.

 4. Minkner & Partner har perfekt after-sale-service.

  För många mäklare är verksamheten avslutad när avtal skrivits under hos notarien och betalning anlänt. Mödosam after-sale-service avstår man helst från eller kräver extra betalning. Så går det inte till hos Minkner & Partner, som erbjuder perfekt sådan service. Det framgår redan av medarbetarstrukturen: för varje medarbetare i "yttre tjänst" finns två verksamma på kontoret. Den som säljer eller köper fastighet hos Minkner & Partner får en heltäckande service som tar hand om alla eventuella problem.

Sie sehen, es gibt viele gute Gründe, wenn Sie Immobilien auf Mallorca kaufen oder mieten wollen, zuerst bei Minkner & Partner zu fragen.

Kontakt