iphone app
Download Minkner App "Real Estate Mallorca"
  • 1500 properties to choose from
  • Exclusive object photography
  • Easy sightseeing request

Taxes for non-resident on purchasing and owning a property on Mallorca (as of 1.6.2016)

Framför allt på grund av den ekonomiska krisen i Spanien har den spanska centralregeringen och de autonoma regionerna infört en mängd skatteökningar inom sina respekitive ansvarsområden. Härnedan beskrivs de lagar som gäller per 1 januari 2015.

Det kan göras åtskillnad mellan engångsskatter och löpande årliga skatter.

Engångsskatter

Vid köp av en fastighet måste köparen betala antingen mervärdesskatt (IVA) eller markförvärvsskatt (ITP).

Mervärdesskatt (IVA)

Mervärdesskatt är aktuell enbart om en företagare står för försäljningen. Den uppgår till 21 % vid försäljning av mark och affärstomter. Vid första försäljning av nybyggda egendomsvåningar och en- eller flerfamiljshus debiteras bara 10 % IVA. Vid alla affärer som berörs av mervärdesskatt gäller dessutom 1,2 % stämpelskatt. Alla senare egendomsskiften drabbas ej av mervärdesskatt, utan bara av markförvärvsskatt (ITP).

Markförvärvsskatt (ITP)

Vid all försäljning som inte berörs av medvärdesskatt debiteras markförvärvsskatt (ITP). Det är en regionalskatt som i vissa autonoma regioner kan ha olika storlek. Från 1 januari 2013 har regeringen för balearerna höjt denna skatt så här:

Räkneexempel:

Köpesumma 800.000 €

Till 400.000 € är skattebelastningen: 32.000 € (8 % av 400.000), för belopp mellan 400.000,01 och 600.000 € gäller skattebelastning 18.000 €, (9 % av 200.000 €), för belopp från 600.000 blir skattebelastningen 20.000 €, ), 10 % av 200.000 €). Total markförvärvsskatt: 70.000 €.

II ongoing annual taxes

Som löpande skatter drabbas köparen av tomtskatt och inkomstskatt

Tomtskatt

Tomtskatten (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI) beräknas på markområdets eller stadstomtens värde, baserat på kommunens värdering av marken och skall betalas varje år. Tomtskattens storlek är olika från kommun till kommun och ligger vanligtvis mellan 0,3% och 0,4% av taxeringsvärdet. På grund av finanskrisen har många kommuner höjt skattesatsen med mellan 6% och 10%.

Auf den Balearen wurden mit Wirkung zum 01. Januar 2015 in einigen Gemeinden (z.B. Calvia, Andratx, Marratxi u.a.) die Katasterwerte um 22 % gesenkt, was eine entsprechende Reduzierung der jährlichen Grundsteuer zur Folge hat.

income tax for non residents

Non residents whose Spanish property is for owner occupancy, must declare this property for income tax purposes . The tax is calculated as follows: 1,1% of the cadastral value which will be taxed at 19%:

Räkneexempel:

Cadastral value € 380,000 x1,1% = €4.180 at 19% = yearly income tax € 794,20

Förmögenhetsskatt

In accordance with the law passed on 23rd Dec 2008, the wealth tax in Spain was suspended with retroactive effect as of 1st Jan 2008, which meant that as of 2008 it was no longer necessary to pay wealth tax. For the period 2011 to 2016 the wealth tax was reinstated. The amount of tax to be paid is between 0,2% and 2,5% for all assets located in Spain. There is an allowance of €700,000. For example if a property has two owners (50% each) then each has an allowance of €700,000.

Om en fastighet i Spanien tillhör ett spanskt bolag (S.L.) med tyska delägare, så skall andelens värde enligt det nya tysk-spanska avtalet DBA belastas med spansk förmögenhetsskatt f.o.m. 01.01.2013.

Kontakt