iphone app
Download Minkner App "Real Estate Mallorca"
  • 1500 properties to choose from
  • Exclusive object photography
  • Easy sightseeing request

Serviceåtaganden i samband med rättsärenden och skatt

Beställning av utdrag ur egendoms- och handelsregistret

I samband med arvs- och äktensskapsstrider samt vid exekutiv auktion och insolvensförfarande ber man oss allt oftare om hjälp med avseende på upplysningar ur egendoms- eller handelsregistret. Därför har vi beslutat att ta med beställning av sådana uppgifter i vårt serviceprogram. Vi kan garantera att skaffa fram sådana utdrag inom 24 timmar och beräknar för detta följande avgifter. Första utdrag ur egendomsregistret, generellt 100,00 € plus 21% IVA, andra utdraget ur handelsregistret, generellt 100,00 € plus 21% IVA. Ställ frågor till vår central Santa Ponsa (+34 971 695 255).

Kontakt