iphone app
Download Minkner App "Real Estate Mallorca"
  • 1500 properties to choose from
  • Exclusive object photography
  • Easy sightseeing request

taxes for non residents on selling a property on Mallorca (as of 1.6.2016)

För försäljaren gäller kommunalskatten (Plusvalía) och vinstbeskattningen inom ramen för inkomstskatten.

Kommunal värdestegringsskatt (Plusvalía)

Plusvalia beskattar värdeökningen på tomten och marken (ej byggnaderna) sedan senaste ägareskifte. Beloppet baseras på taxeringsvärdet (framgår av senaste kommunalskattekvitto) och det antal år som säljaren innehaft fastigheten.

Fastän Plusvalia enligt lagen skall debitera säljaren försöker man i praktiken ofta att stjälpa över denna belastning på köparen, vilket ej tillåts under lagen om förbrukarskydd när säljaren är en fri företagare.

profit tax/ income tax for non residents

The proceeds from the sale of a property are subject to income tax. The tax rate for non-residents is only 19%. The profit will be calculated based on the difference between the then purchase price and the selling price. The costs, taxes and expenses for value improvements are deductible. Furthermore, there are tax reliefs for the first € 400,000 if the property was acquired prior to 31.12.1994. If the seller is non-resident, the buyer is obligated to withhold 3% of the purchase price and pay an advance on the profit tax from the seller to the Spanish Treasury.

Vinstskatt vid försäljning av affärsandelar enligt det tysk-spanska avtalet DBA.

Before the 1st January 2013 and according to old the double taxation agreement, Spain had no entitlement to tax on the profit of the sale of shares to a Spanish company from a tax paying German resident. After the 1st January 2013, the new German–Spanish double taxation agreement was applicable whereby in such cases Spain has the right to tax as it is the situ state. The tax rate is 19%, in line with the corporate income tax on the sale of a property to a private individual.

I Tyskland belastas en avyttringsvinst med tysk inkomstskatt. Den skatt som betalats i Spanien beaktas enligt delinkomstmetoden.

Kontakt