iphone app
Download Minkner App "Real Estate Mallorca"
  • 1500 properties to choose from
  • Exclusive object photography
  • Easy sightseeing request

Impressum

Rättsliga anvisningar

Innehåll och strukturer på Minkner & Partners internetsidor är upphovsrättsligt skyddade.

Varje mångfaldigande av data och information som, även i utdrag, utnyttjar texter, bildmaterial, interaktiva moduler och programfunktioner tillåts ej utan föregående skriftligt medgivande från Minkner & Partner S.L.

Minkner & Partner S.L. ansvarar ej för innehållets riktighet, ej heller för information och innehåll på internetsidor som man kan nå med en länk från Minkner & Partner S.L.

Minkner & Partner S.L.
Avenida Rey Jaime I, 109
E-07180 Santa Ponsa
Verställande direktör : Edith Minkner
Sociedad inscr. Al folio 163,
Tomo 1.309, Hoja n°. PM 21.889, inscr. 1°
C.I.F. - Ust.Id.-Nr.: ES - B 077 482 13
Email: info@minkner.com

Kontakt