iphone app
Download Minkner App "Real Estate Mallorca"
  • 1500 properties to choose from
  • Exclusive object photography
  • Easy sightseeing request

Registrering för användning av funktionen Minneslista.

Vi gläder oss att du vill registrera dig hos oss.

Vad är minneslistan avsedd för?

Alla fastigheter som tilltalar dig och som du skulle vilja se kan läggas in på en personlig minneslista. Det ger dig en systematisk överblick över dina speciella favoritobjekt.

Dessutom kan du lägga upp och spara en personlig sökprofil.

Här beslutar du i vilken form vi skall få spara dina persondata.

Vilka data skall sparas? (*)

För att registreringen skall fungera behöver vi den information som anges i formuläret härnedan. Det lösenord du valt lagras som kod i vårt system. Vi kommer alltså inte åt ditt lösenord!

Din E-postadress blir samtidigt användarnamn för senare inloggning!
Säkerhetsanvisning: Välj ett pålitligt lösenord med minst sex bokstäver och en siffra. Ett pålitligt lösenord bör helst bestå av både stora och små bokstäver samt siffror och valfria specialtecken. Använd helst inga vanliga namn eller ord. Undvik enkla teckenföljder.
Fält med * är obligatoriska

(*) Enligt dataskyddslagen LOPD 15/1999 av den 13 december registreras dina persondata i ett kundregister hos Minkner & Partner Profi Konzept SL och lagras för följande ändamål: kundkontakter, bokhållning, förvaltning, reklam och marknadsforskning. Du kan utnyttja din åtkomsträtt och sända datakorrigering, uppsägning och invändningar till följande adress: Avenida Rey Jaime I, 109; 07180 Santa Ponsa.

Kontakt